Pohledem Starorakušana z Čech

Nemožnost soužití?

Publikováno 09.03.2011 v 15:06 v kategorii Starorakušané, přečteno: 847x

     V obecném povědomí současných Čechů je zažitá představa o neudržitelnosti situace, kdy na území Koruny české (potažmo současné republiky) žili nejenom Češi, ale také Němci. Dokladem toho jsou občas se v médiích objevující zprávy o obětech tzv. divokého odsunu po roce 1945. Odpovídá však tato představa opravdu někdejší realitě? Abychom na tuto otázku nalezli odpověď, musíme se posunout v čase o kousek dál – do roku 1905. Dne 27. listopadu podepisuje ve Vídni císař František Josef I. čtyři zákony, které jsou jako celek známy pod názvem Moravské vyrovnání (Mährischer Ausgleich).

     Tato nařízení se zaměřovala na urovnání politického a národnostního života Němců a Čechů žijících na Moravě. Podle sčítání lidu z roku 1910 tehdy v Markrabství moravském žilo 71,36% Čechů a 27,90% Němců. Jasná většina českého obyvatelstva však neměla odpovídající zastoupení v zemském sněmu. Němečtí občané si byli této situace vědomi a také chápali neudržitelnost tohoto stavu a nutnost změny. To otevřelo cestu ke zformulování kompromisního řešení, které zajistilo na příštích devět let do vypuknutí Velké války národnostní smír.

     Podle zásady tzv. osobní autonomie bylo dohodnuto zřízení oddělených národních katastrů. Tyto katastry evidovaly občany nově podle národnosti a ne už pouze podle obcovacího jazyka a umožňovaly oddělený politický život každého etnika (nabízí se srovnání se současnou situací v trojjazyčné Belgii). V praxi to znamenalo, že Češi volili české politiky a Němci německé a nijak si vzájemně nekonkurovali. Byl také stanoven fixní počet poslanců pro obě hlavní národnosti a zavedeno všeobecné rovné a přímé volební právo pro všechny Rakušany starší čtyřiadvaceti let s absolvovanou obecnou školou.

     I když byla dohodnutá ustanovení kritizována z přílišné ústupnosti jak německými, tak českými nacionalisty, nelze Moravskému vyrovnání upřít vyloženě pozitivní efekt na společné soužití německy a česky mluvících Moravanů. Tyto zákony se staly vzorem pro reformy v různých částech Předlitavska – v Bukovině, Bosně a Hercegovině, Haliči, Štýrsku a Korutanech. Naneštěstí se ne všude stihla projevit pozitiva podobného uspořádání a razantní tečku za podobnými snahami o narovnání vzájemných vztahů jednotlivých národů Podunajské monarchie učinila Velká válka roku 1914. Po vzniku Československa bylo Moravské vyrovnání přes nesporné pozitivní dopady zrušeno, což lze ze současného pohledu chápat jako předzvěst osudu soužití Čechů a Němců.

Komentáře

Celkem 3 komentáře

 • Práce zaměstnání job 27.09.2012 v 08:47 zajímavý článek, děkuji


 • Anonymní 16.01.2013 v 09:19 hlavní chyba byla, že nevznikl moravský zemský národ nebo soužití podobné švýcarsku a MOravané slovanského jazyka se při vzedmutí nacionalismu odcizili Moravanům německého jazyka (a naopak). To platí i pro Čechy - Böhmen. Jinak po celý středověk se obyvatelé Moravy nazývali Moravany-Mährer a své jazyky nazývali moravštinou či němčinou (viz Komenský).


 • o5DUg7XA 01.10.2013 v 10:19 Až do 70 % tržned hodnoty nmtvoieosti Od 10.000,- do 200.000.000,- Kč (dle vfdše zajištěned, tedy tržned hodnoty nmtvoieosti) Variabilned možnosti sple1cened Možnost expresnedho čerpe1ned již do 2 dnů!Penedze je možne9 použedt na cokoliv! Odborne1 pomoc při řešened exekuced Vyple1cened exekuced na nmtvoieosti Zrušedme dražbu vašed nmtvoieosti Možnosti konsolidace ste1vajedcedch dluhůNikam nejezdedte, my přijedeme za Ve1mi! Rychle9 půjčky a favěryNebankovned hypote9ky Refinancove1ned bankovnedch hypote9k, půjček a favěrů včetně kreditnedch karet Podmednka ze1stava nmtvoieosti! Zastavovane1 nemovitost může bfdt ve vlastnictved třeted osoby Umedme Ve1m půjčit na družstevned byt Umedme financovat odkup městskfdch bytů Poskytujeme komplexned servis (zajistedme předpadne1 pojištěned a pomůžeme Ve1m splnit všechny podmednky k čerpe1ned) Pre1vned poradenstved ZDARMA! Bez zkoume1ned vfdše předjmu! Tržned odhad nmtvoieosti ZDARMA! Vyplňte si že1dost na Budeme Ve1s do 24 hodin kontaktovat


 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?