Pohledem Starorakušana z Čech

Zachovej nám Hospodine...

Publikováno 28.03.2011 v 12:50 v kategorii Rakousko-uherská vlastivěda, přečteno: 2136x

Každá země vždy považuje za jeden ze svých základních symbolů svou hymnu. Nejinak tomu bylo v případě Habsburské monarchie, potažmo Rakouského císařství a po roce 1867 Rakouska-Uherska. Melodii císařské hymny složil roku 1797 známý hudební skladatel Joseph Haydn. Na myšlenku zkomponování oslavné písně pro císaře jej přivedla jeho cesta do Velké Británie, kde se seznámil s písní God Save the King, kterou byl nadšen. Po vzoru britské hymny tedy vytvořil… Celý článek ›


Nemožnost soužití?

Publikováno 09.03.2011 v 15:06 v kategorii Starorakušané, přečteno: 847x

V obecném povědomí současných Čechů je zažitá představa o neudržitelnosti situace, kdy na území Koruny české (potažmo současné republiky) žili nejenom Češi, ale také Němci. Dokladem toho jsou občas se v médiích objevující zprávy o obětech tzv. divokého odsunu po roce 1945. Odpovídá však tato představa opravdu někdejší realitě? Abychom na tuto otázku nalezli odpověď, musíme se posunout v čase o kousek dál – do roku 1905. Dne 27. listopadu podepisuje… Celý článek ›


A.E.I.O.U.

Publikováno 02.03.2011 v 00:18 v kategorii Symboly Rakouska, přečteno: 1060x

A.E.I.O.U. Ano, samohlásky-to první co člověk vypustí z úst, obsahují je všechny jazyky světa. Snad proto jim byla připisována ochranná moc zaručující jejich „majiteli“ nekonečnost. Austria Erit In Orbe Ultima (Rakousko bude existovat jako poslední stát světa). Tato tužba se táhne rakouskými dějinami jako červená nit. Projevuje se i v poetice světoznámých vídeňských písní: Lasst der Herrgott auch einmal die Welt untergehen, doch Wien lasst er stehen (Kdyby… Celý článek ›


Wachau, kolébka Rakouska

Publikováno 01.03.2011 v 14:10 v kategorii Rakousko-uherská vlastivěda, přečteno: 711x

Wachau, kolébka Rakouska Wachau je věrna svému názvu-strážná niva; hradů a klášterů je na tomto úseku Dunaje mezi Kremží a Melkem mnoho, i to bylo důvodem pro zapsání této kulturní krajiny na seznam UNESCO. Hlavními zdroji obživy Wachauských je cestovní ruch i pěstování vína a meruněk. Wachauská meruňka (Wachauer Marille) je dokonce evropská registrovaná značka původu. Zastavíme se na čtyřech nejznámějších místech regionu. Začneme v nejzápadnějším a… Celý článek ›


Před 125 lety se narodil Oskar Kokoschka (1.3.1886)

Publikováno 01.03.2011 v 11:13 v kategorii Anno dazumal, přečteno: 647x

Před 125 lety se narodil Oskar Kokoschka (1.3.1886) Pocházel z rodu pražských zlatníků, zručnost a um se odrážely i v jeho díle. Tento velký rakouský expresionista se narodil 1. března 1886 v dolnorakouském Pöchlarnu. V roce 1887 se Kokoschkovi stěhují do hlavního a rezidenčního města Vídně. Oskar Kokoschka zde později navštěvuje c.k. reálku-Währing a tvoří první akvarely. Mezi lety 1905-1909 studuje Oskar Kokoschka uměleckoprůmyslovou školu, kde je jedním z… Celý článek ›


28.únor 1857- maršál Radecký jde po 72 letech do výslužby

Publikováno 28.02.2011 v 14:28 v kategorii Anno dazumal, přečteno: 669x

28.únor 1857- maršál Radecký jde po 72 letech do výslužby Nazývali ho otec Radecký a putovalo o něm snad tolik příběhů jako o císaři Františku Josefovi. Legenda rakouské armády, český vojevůdce z největších. Celým jménem hrabě Jan Josef Václav Antonín František Karel Radecký z Radče (německyJohann Joseph Wenzel Anton Franz Karl Graf Radetzky von Radetz) se narodil na zámku Třebnice u Sedlčan 2. listopadu 1766. Radecký se v šesti letech stal sirotkem, dostal… Celý článek ›


27. 2. 1867 Rakousko-uherské vyrovnání

Publikováno 27.02.2011 v 05:52 v kategorii Anno dazumal, přečteno: 982x

27. 2. 1867 Rakousko-uherské vyrovnání Den obnovení uherského říšského sněmu můžeme považovat za začátek rakousko-uherského vyrovnání, tento den připadá na 27.2.1867. Bylo co slavit, ovšem slavili snad pouze Maďaři. Češi se svého kýženého „ausglajchu“ nedočkali jednoduše z toho důvodu, že ve „svých“ zemích nebyli sami. Proto tedy nedošlo k vyrovnání a proto se císař nedal korunovat na českého krále, nacionalismus byl v té době u obou zemských… Celý článek ›


Moravský Caruso-Leo Slezak

Publikováno 26.02.2011 v 19:39 v kategorii Starorakušané, přečteno: 712x

Moravský Caruso-Leo Slezak „Narodil jsem se 18. srpna, společně s císařem Františkem Josefem. Na svět mě přivedla královna, porodní bába se jmenovala Königová, a společně s papežem Lvem XIII. Jsem slavil narozeniny. Čekala mě tedy zářná budoucnost. Narodil jsem se v Šumperku, v malém mlýně, v důsledku čehož syn mlynáře. Světlo světa jsem spatřil posledním oknem v prvním patře. Pamětní deska tam ještě není, ale slíbili mi, že až umřu, tak tam… Celý článek ›


26. 2. 1861-Počátek konstituce

Publikováno 26.02.2011 v 14:44 v kategorii Anno dazumal, přečteno: 714x

26. 2. 1861-Počátek konstituce Ukotvení moderní demokracie v Rakouském císařství (zavedením konstitučního systému), to zaručovala nová ústava vypracovaná státním ministrem Schmerlingem. Touto ústavou se uváděl v praxi Říjnový patent z předešlého roku a upravila se pozice mezi císařem a parlamentem. Říšská rada měla být volena zemskými sněmy (což ovšem bylo Uhrami a částečně Haličí odmítnuto jako příliš centralistické). Ústava platila jako celek… Celý článek ›


Čechie Vídni, Vídeň Čechii (1)

Publikováno 26.02.2011 v 14:15 v kategorii Rakousko-uherská vlastivěda, přečteno: 769x

Čechie Vídni, Vídeň Čechii (1) Město, které ovlivnilo České země a jejich obyvatele nejvíce (z těch která leží mimo uzemí našeho dnešního státu). Město, kterému obyvatelé Čech, Moravy a Slezska dali mnohé. Češi a Moravané udržovali obchodní styky se zemí za Rakúsem (řekou Raabs) od pradávna, koneckonců zemská hranice mezi Moravou a Dolními Rakousy je snad nejméně chráněnou z dnešních státních hranic ČR: na sebe navazující pole, louky, případně… Celý článek ›