Pohledem Starorakušana z Čech

Články za měsíc Březen 2011

Zachovej nám Hospodine...

Publikováno 28.03.2011 v 12:50 v kategorii Rakousko-uherská vlastivěda, přečteno: 2112x

Každá země vždy považuje za jeden ze svých základních symbolů svou hymnu. Nejinak tomu bylo v případě Habsburské monarchie, potažmo Rakouského císařství a po roce 1867 Rakouska-Uherska. Melodii císařské hymny složil roku 1797 známý hudební skladatel Joseph Haydn. Na myšlenku zkomponování oslavné písně pro císaře jej přivedla jeho cesta do Velké Británie, kde se seznámil s písní God Save the King, kterou byl nadšen. Po vzoru britské hymny tedy vytvořil… Celý článek ›


Nemožnost soužití?

Publikováno 09.03.2011 v 15:06 v kategorii Starorakušané, přečteno: 843x

V obecném povědomí současných Čechů je zažitá představa o neudržitelnosti situace, kdy na území Koruny české (potažmo současné republiky) žili nejenom Češi, ale také Němci. Dokladem toho jsou občas se v médiích objevující zprávy o obětech tzv. divokého odsunu po roce 1945. Odpovídá však tato představa opravdu někdejší realitě? Abychom na tuto otázku nalezli odpověď, musíme se posunout v čase o kousek dál – do roku 1905. Dne 27. listopadu podepisuje… Celý článek ›


A.E.I.O.U.

Publikováno 02.03.2011 v 00:18 v kategorii Symboly Rakouska, přečteno: 1059x

A.E.I.O.U. Ano, samohlásky-to první co člověk vypustí z úst, obsahují je všechny jazyky světa. Snad proto jim byla připisována ochranná moc zaručující jejich „majiteli“ nekonečnost. Austria Erit In Orbe Ultima (Rakousko bude existovat jako poslední stát světa). Tato tužba se táhne rakouskými dějinami jako červená nit. Projevuje se i v poetice světoznámých vídeňských písní: Lasst der Herrgott auch einmal die Welt untergehen, doch Wien lasst er stehen (Kdyby… Celý článek ›


Wachau, kolébka Rakouska

Publikováno 01.03.2011 v 14:10 v kategorii Rakousko-uherská vlastivěda, přečteno: 710x

Wachau, kolébka Rakouska Wachau je věrna svému názvu-strážná niva; hradů a klášterů je na tomto úseku Dunaje mezi Kremží a Melkem mnoho, i to bylo důvodem pro zapsání této kulturní krajiny na seznam UNESCO. Hlavními zdroji obživy Wachauských je cestovní ruch i pěstování vína a meruněk. Wachauská meruňka (Wachauer Marille) je dokonce evropská registrovaná značka původu. Zastavíme se na čtyřech nejznámějších místech regionu. Začneme v nejzápadnějším a… Celý článek ›


Před 125 lety se narodil Oskar Kokoschka (1.3.1886)

Publikováno 01.03.2011 v 11:13 v kategorii Anno dazumal, přečteno: 646x

Před 125 lety se narodil Oskar Kokoschka (1.3.1886) Pocházel z rodu pražských zlatníků, zručnost a um se odrážely i v jeho díle. Tento velký rakouský expresionista se narodil 1. března 1886 v dolnorakouském Pöchlarnu. V roce 1887 se Kokoschkovi stěhují do hlavního a rezidenčního města Vídně. Oskar Kokoschka zde později navštěvuje c.k. reálku-Währing a tvoří první akvarely. Mezi lety 1905-1909 studuje Oskar Kokoschka uměleckoprůmyslovou školu, kde je jedním z… Celý článek ›